Dodatek węglowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 sierpnia 2022

W dniu wczorajszym (tj. 11 sierpnia) Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku węglowym, zakładającą wypłatę 3000 zł każdemu gospodarstwu domowemu ogrzewanemu węglem kamiennym.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po jej opublikowaniu  w Dzienniku Ustaw .

Dodatek węglowy przeznaczony jest dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel.

  • Dodatek węglowy przysługuje tym, którzy węgiel spalają w kotle, kominku, kozie, ogrzewaczu powietrza, trzonie kuchennym, piecokuchni, kuchni węglowej lub piecu kaflowym. Urządzenia te muszą być zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
  • Nie ma kryterium dochodowego.
  • Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany będzie pierwszemu z wnioskodawców.

 

Wzór wniosku zostanie określony stosownym Rozporządzeniem i po jego ogłoszeniu rozpocznie się przyjmowanie wniosków w gminie.