ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

13 maja 2021

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów zajmująca się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Celem istnienia zespołu interdyscyplinarnego jest działalność profilaktyczna i pomoc rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, które doświadczają przemocy. Zespół interdyscyplinarny integruje i koordynuje działania podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

1)   diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2)   podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na

celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

3)   inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

4)   rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia

pomocy w środowisku lokalnym;

5)   inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

Adresatami działań podejmowanych przez zespół interdyscyplinarny są:

- rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec współmałżonka, dzieci, rodziców

- rodziny, w których dzieci są zaniedbywane, pozbawione należytej opieki

- rodziny, w których nadużywa się alkohol lub inne substancję psychoaktywne

 

 

Czytaj więcej o: