Obywatele Ukrainy - громадян України

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

15 kwietnia 2022

PFRON - Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” i Moduł I programu.

Jego celem jest zapewnienie pomocy niepełnosprawnym uchodźcom, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Realizowany jest poprzez wsparcie finansowe samorządów prowadzących działania pomocowe.

Moduł I programu skierowany jest do samorządów powiatowych. Pomoc finansowa udzielana w ramach MODUŁU I ze środków PFRON jest w formie świadczenia na sfinansowanie Beneficjentom programu, wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym i rozpatrywane w oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na siedzibę samorządu.

Czytaj więcej o: PFRON - Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością
17 marca 2022

Świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy

Jak uzyskać świadczenie pieniężne dla obywateli
Ukrainy? Як отримати грошову допомогу
громадянам України?

Czytaj więcej o: Świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy