Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

28 listopada 2022

Informacja

Przejdź do - Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej nie zwalniają tempa
23 listopada 2022

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej nie zwalniają tempa

W dniu 21.11.2022 r. w Warszawie z okazji obchodów „Dnia Pracownika Socjalnego” z rąk Pani Minister Marleny Maląg pracownicy OPS w Obornikach: główny specjalista pracy socjalnej Agnieszka Smolińska, starszy asystent rodziny Joanna Spychała oraz pracownik socjalny Beata Kapała – Saks, otrzymały nagrody za inicjatywę i zaangażowanie w realizacji projektu socjalnego „Zdrowa Rodzina”. Projekt ten to kolejne działania zmierzające do poprawy funkcjonowania rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Oborniki.

 

Czytaj więcej o: Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej nie zwalniają tempa
Przejdź do - Pracownicy socjalni mieli swoje święto
21 listopada 2022

Pracownicy socjalni mieli swoje święto

Nigdy na pierwszym planie, zawsze skryci za troskami swych podopiecznych, dziś mieli okazję do świętowania. Pracownicy obornickiego Ośrodka Pomocy Społecznej obchodzili Dzień Pracownika Socjalnego.

Ogrom potrzeb, jaki na nich czekał pozwolił tylko na krótkie spotkanie, to nie zabrało ciepłych słów i życzeń wytrwałości, które przekazali w imieniu władz samorządowych Zastępca Burmistrza Piotr Woszczyk oraz dyrektor ośrodka Hanna Kniat-Szymańska.

Praca socjalna to powołanie – podkreślał zastępca burmistrza – lecz sprostają mu tylko najwytrwalsi.  Niełatwy zawód wymaga bowiem nie tylko empatii, ale również wiedzy i kompetencjiktóre pracownicy obornickiego OPSu udowadniają zarówno w swej codziennej działalności, jak poprzez liczne nagrody i wyróżnienia, zdobywane w ogólnopolskich konkursach.

Czytaj więcej o: Pracownicy socjalni mieli swoje święto
16 listopada 2022

Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym

Burmistrz Obornik wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej informują, iż w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła osoby/gospodarstwa domowe, które otrzymały negatywne rozstrzygnięcia wniosków o dodatek węglowy lub dodatek na inne źródło ciepła z uwagi na wystąpienie jednego
z poniższych czynników:

- pod jednym adresem prowadzonych jest /zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe

- deklaracja w sprawie źródła ciepła i spalania paliw złożona została po 11 sierpnia 2022 r.

lub

- deklaracja w sprawie źródła ciepła i spalania paliw nie zawierała źródła ogrzewania zasilanego paliwem stałym

 

mogą ponownie ubiegać się o przyznanie dodatku węglowego/ dodatku na inne źródło ciepła.

W tym celu, do dnia 30.11.2022 r., należy złożyć stosowny wniosek.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach ul. Piłsudskiego 76, II piętro pokój 39

15 listopada 2022

Projekt Obornickiego Ośrodka Pomocy Społecznej nagrodzony!

W sierpniu 2022 r. Minister Rodziny i Polityki ogłosił ogólnopolski konkurs „Projekt socjalny dla rodziny − środowiskowe formy wsparcia rodziny” organizowany w ramach projektu „Nowe specjalności II stopnia specjalizacja w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania”.

Celem Konkursu było wyłonienie zrealizowanych w ośrodkach pomocy społecznej projektów socjalnych nakierowanych na wzmocnienie i wsparcie rodziny w jej drodze do odzyskania poczucia własnej wartości i niezależności. Do udziału w Konkursie mogły zostać zgłoszone projekty zrealizowane w okresie od 2019 r. do końca 2021 r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach Pani Hanna Kniat-Szymańska rekomendowała do konkursu projekt pt. „Zdrowa rodzina – Zwiększanie kompetencji rodzicielskich z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego”, który został  zrealizowany na terenie Gminy Oborniki. W wyniku oceny I etapu konkursu Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu bardzo wysoko ocenił zgłoszony projekt i przekazał go do II etapu Konkursu. W finale Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie nagrodziło projekt realizowany przez pracowników Ośrodka Pomocy Społeczne w Obornikach – Panią Agnieszkę Smolińską, Panią Beatę Kapałę – Saks oraz Panią Joannę Spychałę. Celem projektu było podniesienie  kompetencji  rodzicielskich  w  zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Pierwsze  działania rozpoczęły się miesiącu październiku i trwały do grudnia 2019 roku. W ramach podjęcia współpracy z psychologiem przeprowadzono cykl 6 spotkań, które trwały po  około  3 godziny . Spotkania miały charakter warsztatowo – wykładowy i poruszały tematykę „Szkoły  dla  rodziców”.  Należy  zauważyć,  że  rodzicie  mieli możliwość zabrania ze sobą również dzieci, które w czasie trwania zajęć nie były objęte opieką instytucjonalną.

Czytaj więcej o: Projekt Obornickiego Ośrodka Pomocy Społecznej nagrodzony!