Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

5 stycznia 2022

Dodatek osłonowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach przyjmuje wnioski o przyznanie dodatku osłonowego od stycznia 2022. 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-oslonowy 

Czytaj więcej o: Dodatek osłonowy
22 grudnia 2021

życzenia świąteczne

10 grudnia 2021

Make Love Not Przemoc - Infografika 16

Kampania 16 Dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć kończy się w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka. 10 grudnia 1948 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło powszechną Deklarację Praw Człowieka – akceptowany przez społeczność międzynarodową  katalog uprawnień jednostki. Poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej jest uznawane za podstawę sprawiedliwości i pokoju na świecie, a rola państwa jako instytucji jest ochrona owych praw.

 

Koncepcja praw człowieka zakłada, że każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, wynikające z godności człowieka. Prawa te są: niezbywalne (nie można się ich zrzec) , nienaruszalne (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią regulowane), naturalne i niepodzielne. 

 

Na mocy Deklaracji stwierdzono, że wszyscy ludzie są wolni i równi pod względem godności i praw. Każdemu człowiekowi, bez względu na pochodzenie, kolor skóry, płeć etc. przysługuje prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa. Obywatelom zagwarantowana została ochrona ich życia prywatnego, pobytu na terytorium rodzimego kraju (wraz z prawem do obywatelstwa) i swoboda przemieszczania się. Zwrócono uwagę na prawo do sądu. Każdy mógł również zawrzeć związek małżeński po uzyskaniu pełnoletności. Oprócz tego zagwarantowano ochronę takich jak prawo do własności, wolności zgromadzeń i stowarzyszeń, udziału w rządzeniu państwem, prawo do ubezpieczenia społecznego, dostępu do pracy wraz z wypoczynkiem, do ochrony zdrowia i pomocy społecznej, prawo do nauki i uczestnictwa w życiu kulturalnym.

 

#MakeLoveNotPrzemoc #16DniPrzeciwPrzemocyzeWzględuNaPłeć #ROPS16Dni #SWW16Dni #Wielkopolskaprzeciwprzemocywobeckobiet #Wielkopolska16Dni #białawstążka
Sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

 

 

[Opis grafiki: na fioletowo-pomarańczowym tle napis: Przemoc fizyczna, seksualna, psychiczna lub ekonomiczna wobec kobiet to łamanie praw człowieka]

9 grudnia 2021

Make Love Not Przemoc - Infografika 15

Zaniedbanie, czyli naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich to też przemoc ekonomiczna. Niedawanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nieudzielenie pomocy, uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka, itp. to formy przemocy ekonomicznej. 

Jeśli jesteś z Wielkopolski i doświadczasz przemocy, zajrzyj na stronę https://bit.ly/3maBMSH Znajdziesz tu kontakty do miejsc i instytucji, w których możesz uzyskać pomoc i wsparcie w swojej gminie i powiecie.

www.przemoc.edu.pl

 

#MakeLoveNotPrzemoc #16DniPrzeciwPrzemocyzeWzględuNaPłeć #ROPS16Dni #SWW16Dni #Wielkopolskaprzeciwprzemocywobeckobiet #Wielkopolska16Dni #białawstążka
Sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

 

 

[Opis grafiki: na fioletowo-pomarańczowym tle napis: Niepłacenie alimentów to przemoc ekonomiczna! Zaległości alimentacyjne w Polsce wynoszą ponad 11 mld złotych. 96% dłużników alimentacyjnych to ojcowie. Źródło: Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor, dane z maja 2021]

8 grudnia 2021

Make Love Not Przemoc - Infografika 14

Przemoc seksualna to forma przemocy związana z naruszeniem intymnościPolega na zmuszanie osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli, kontynuowaniu aktywności seksualnej, gdy osoba nie jest w pełni świadoma, bez pytania jej o zgodę lub gdy na skutek zaistniałych warunków obawia się odmówić. Przymus może polegać na bezpośrednim użyciu siły lub emocjonalnym szantażu. Np.: wymuszanie pożycia, dotykanie w nieakceptowany sposób, gwałt, zmuszanie do niechcianych praktyk seksualnych, nieliczenie się z życzeniami partnerki/partnera, komentowanie szczegółów anatomicznych, ocenianie sprawności seksualnej, wyglądu, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych.

Seks bez zgody to gwałt. Przeczytaj i dowiedz się, jak rozmawiać o zgodzie w relacjach intymnych: https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/za_zgoda_opracowanie_final.pdf

 

#MakeLoveNotPrzemoc #16DniPrzeciwPrzemocyzeWzględuNaPłeć #ROPS16Dni #SWW16Dni #Wielkopolskaprzeciwprzemocywobeckobiet #Wielkopolska16Dni #białawstążka
Sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

 

[Opis grafiki: na fioletowo-pomarańczowym tle napis: Każdy stosunek seksualny bez zgody drugiej osoby to gwałt. Źródło: BRPO]