Dodatki energetyczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DODATKI ENERGETYCZNE

 

Dodatek energetyczny rozpatrywany jest na podstawie art. 5c, 5d i 5e ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z póżn. zm.).

 

odbiorca wrażliwy energii elektrycznej - osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

 

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2018 do dnia 30 kwietnia 2019 r. dla gospodarstwa domowego:

 

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,35 zł/miesiąc;

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77 zł/miesiąc;

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 18,70 zł/miesiąc.