Dobry Start - 300 dla ucznia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DOBRY START 300 DLA UCZNIA

Świadczenie to przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenie przez nie 24 roku życia.

 

Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka (dochody rodziny nie są brane pod uwagę).

 

Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzić zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektora placówki opiekuńczo wychowawczej.

 

Świadczenie nie będzie obowiązywać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.