Świadczenie wychowawcze (Program Rodzina 500+)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

(Program Rodzina 500+)

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

 

Program Rodzina 500+ to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do 18 roku życia, bez dodatkowych warunków. Rodziny przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w  rodzinie dziecka niepełnosprawnego otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka.