Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Ogłoszenie w sprawie koronawirusa!!!

 

W związku z zaistniałą sytuacją Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach ogranicza kontakty bezpośrednie z obywatelami.

We wszystkich sprawach prosimy kontaktować się z nami telefonicznie lub elektronicznie pomoc@opsoborniki.pl

 

Numery telefonów: 61 29 62 737 lub 61 29 61 322 lub nr komórkowe:

 

Świadczenia rodzinne, alimentacyjne, wychowawcze (500+) 697 007 305

Pracownicy Socjalni:

Lidia Burzak                                                                          697  007  137

Magdalena Chałasińska                                                          697  007  142

Katarzyna Lewandowska                                                         697  007  201

Paweł Kopniewski                                                                   697  007  149

Małgorzata Lis                                                                        697  007  294                                                  

Katarzyna Piechowiak                                                             697  007  141

Agnieszka Ratajczak                                                                697  007  155

Agnieszka Smolińska                                                               697  007  502

Aldona Pawlik                                                                         697  007 168

Ewa Grygorowicz                                                                     697  007  183

Monika Danielewicz                                                                 697  007  148

Beata Kapała-Saks                                                                   697  007  321

 

Asystent rodziny                                                                        697 007 502

Kancelaria                                                                                697 007 303

Dodatki mieszkaniowe                                                               697 007 199

 

W przypadku braku możliwości kontaktu telefonicznego prosimy o wejście do Urzędu Miejskiego od strony ul. Kowanowskiej (boczne wejście do budynku Urzędu).

 

UWAGA!!!

 

Zwracamy się z prośbą o jak najszybsze założenie konta bankowego przez osoby, które do tej pory pobierały świadczenia wypłacane w agencji PKO Urzędu Miejskiego w Obornikach.

 

Dane odnośnie numeru konta prosimy wysyłać na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76
64-600 Oborniki

Najnowsze aktualności

5 stycznia 2022

Dodatek osłonowy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach przyjmuje wnioski o przyznanie dodatku osłonowego od stycznia 2022. 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/klimat/pytania-i-odpowiedzi-dodatek-oslonowy 

Czytaj więcej o: Dodatek osłonowy
10 grudnia 2021

Make Love Not Przemoc - Infografika 16

Kampania 16 Dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć kończy się w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka. 10 grudnia 1948 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło powszechną Deklarację Praw Człowieka – akceptowany przez społeczność międzynarodową  katalog uprawnień jednostki. Poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej jest uznawane za podstawę sprawiedliwości i pokoju na świecie, a rola państwa jako instytucji jest ochrona owych praw.

 

Koncepcja praw człowieka zakłada, że każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, wynikające z godności człowieka. Prawa te są: niezbywalne (nie można się ich zrzec) , nienaruszalne (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią regulowane), naturalne i niepodzielne. 

 

Na mocy Deklaracji stwierdzono, że wszyscy ludzie są wolni i równi pod względem godności i praw. Każdemu człowiekowi, bez względu na pochodzenie, kolor skóry, płeć etc. przysługuje prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa. Obywatelom zagwarantowana została ochrona ich życia prywatnego, pobytu na terytorium rodzimego kraju (wraz z prawem do obywatelstwa) i swoboda przemieszczania się. Zwrócono uwagę na prawo do sądu. Każdy mógł również zawrzeć związek małżeński po uzyskaniu pełnoletności. Oprócz tego zagwarantowano ochronę takich jak prawo do własności, wolności zgromadzeń i stowarzyszeń, udziału w rządzeniu państwem, prawo do ubezpieczenia społecznego, dostępu do pracy wraz z wypoczynkiem, do ochrony zdrowia i pomocy społecznej, prawo do nauki i uczestnictwa w życiu kulturalnym.

 

#MakeLoveNotPrzemoc #16DniPrzeciwPrzemocyzeWzględuNaPłeć #ROPS16Dni #SWW16Dni #Wielkopolskaprzeciwprzemocywobeckobiet #Wielkopolska16Dni #białawstążka
Sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

 

 

[Opis grafiki: na fioletowo-pomarańczowym tle napis: Przemoc fizyczna, seksualna, psychiczna lub ekonomiczna wobec kobiet to łamanie praw człowieka]

Czytaj więcej o: Make Love Not Przemoc - Infografika 16
9 grudnia 2021

Make Love Not Przemoc - Infografika 15

Zaniedbanie, czyli naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich to też przemoc ekonomiczna. Niedawanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nieudzielenie pomocy, uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka, itp. to formy przemocy ekonomicznej. 

Jeśli jesteś z Wielkopolski i doświadczasz przemocy, zajrzyj na stronę https://bit.ly/3maBMSH Znajdziesz tu kontakty do miejsc i instytucji, w których możesz uzyskać pomoc i wsparcie w swojej gminie i powiecie.

www.przemoc.edu.pl

 

#MakeLoveNotPrzemoc #16DniPrzeciwPrzemocyzeWzględuNaPłeć #ROPS16Dni #SWW16Dni #Wielkopolskaprzeciwprzemocywobeckobiet #Wielkopolska16Dni #białawstążka
Sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

 

 

[Opis grafiki: na fioletowo-pomarańczowym tle napis: Niepłacenie alimentów to przemoc ekonomiczna! Zaległości alimentacyjne w Polsce wynoszą ponad 11 mld złotych. 96% dłużników alimentacyjnych to ojcowie. Źródło: Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor, dane z maja 2021]

Czytaj więcej o: Make Love Not Przemoc - Infografika 15
8 grudnia 2021

Make Love Not Przemoc - Infografika 14

Przemoc seksualna to forma przemocy związana z naruszeniem intymnościPolega na zmuszanie osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli, kontynuowaniu aktywności seksualnej, gdy osoba nie jest w pełni świadoma, bez pytania jej o zgodę lub gdy na skutek zaistniałych warunków obawia się odmówić. Przymus może polegać na bezpośrednim użyciu siły lub emocjonalnym szantażu. Np.: wymuszanie pożycia, dotykanie w nieakceptowany sposób, gwałt, zmuszanie do niechcianych praktyk seksualnych, nieliczenie się z życzeniami partnerki/partnera, komentowanie szczegółów anatomicznych, ocenianie sprawności seksualnej, wyglądu, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych.

Seks bez zgody to gwałt. Przeczytaj i dowiedz się, jak rozmawiać o zgodzie w relacjach intymnych: https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/za_zgoda_opracowanie_final.pdf

 

#MakeLoveNotPrzemoc #16DniPrzeciwPrzemocyzeWzględuNaPłeć #ROPS16Dni #SWW16Dni #Wielkopolskaprzeciwprzemocywobeckobiet #Wielkopolska16Dni #białawstążka
Sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

 

[Opis grafiki: na fioletowo-pomarańczowym tle napis: Każdy stosunek seksualny bez zgody drugiej osoby to gwałt. Źródło: BRPO]

Czytaj więcej o: Make Love Not Przemoc - Infografika 14