Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

28 września 2022

Wypłata dodatków węglowych

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 28.09.2022 r. rozpoczął wypłaty dodatków węglowych.

Wypłaty realizowane będą sukcesywnie, zgodnie z datą wpłynięcia wniosku.

Przypominamy, że wnioski o dodatek węglowy można składać do końca listopada 2022 r.

Czytaj więcej o: Wypłata dodatków węglowych
19 września 2022

Komunikat w sprawie dodatku węglowego

 

Komunikat w sprawie dodatku węglowego

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach informuje o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków od Wojewody Wielkopolskiego.

Gmina Oborniki złożyła zapotrzebowanie na w/w środki w określonym przez Wojewodę terminie, jednak do dnia dzisiejszego ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków węglowych.

 Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania.

Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 §1, §2, art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach  zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych  z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego, złożonych od dnia 17 sierpnia 2022 r. nie nastąpi w terminie miesiąca.

Czytaj więcej o: Komunikat w sprawie dodatku węglowego
17 sierpnia 2022

Można pobierać wnioski na dodatek węglowy

 

Można pobierać wnioski na dodatek węglowy

 

W Biurze Obsługi Interesanta oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej dostępne są do pobrania wnioski na dodatek węglowy. Sołtysi, którzy chcą pobrać wnioski dla swoich mieszkańców mogą zgłosić się do Biura Obsługi Interesanta.

Dla kogo dodatek jest przeznaczony?

Dodatek węglowy przeznaczony jest dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel.

  • Dodatek węglowy przysługuje tym, którzy węgiel spalają w kotle, kominku, kozie, ogrzewaczu powietrza, trzonie kuchennym, piecokuchni, kuchni węglowej lub piecu kaflowym. Urządzenia te muszą być zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
  • Nie ma kryterium dochodowego.
  • Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany będzie pierwszemu z wnioskodawców.
Czytaj więcej o: Można pobierać wnioski na dodatek węglowy
12 sierpnia 2022

Dodatek węglowy

W dniu wczorajszym (tj. 11 sierpnia) Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku węglowym, zakładającą wypłatę 3000 zł każdemu gospodarstwu domowemu ogrzewanemu węglem kamiennym.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po jej opublikowaniu  w Dzienniku Ustaw .

Dodatek węglowy przeznaczony jest dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel.

  • Dodatek węglowy przysługuje tym, którzy węgiel spalają w kotle, kominku, kozie, ogrzewaczu powietrza, trzonie kuchennym, piecokuchni, kuchni węglowej lub piecu kaflowym. Urządzenia te muszą być zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.
  • Nie ma kryterium dochodowego.
  • Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany będzie pierwszemu z wnioskodawców.

 

Wzór wniosku zostanie określony stosownym Rozporządzeniem i po jego ogłoszeniu rozpocznie się przyjmowanie wniosków w gminie.

 

 

Czytaj więcej o: Dodatek węglowy