Ośrodek Pomocy Społecznej Oborniki

Klub "Miły dzień"

Klub „Miły dzień”

 

ul. Szpitalna 3

64-600 Oborniki

(wejście od strony placu zabaw)

Tel. (61) 29 63 283

 

Komunikat o otwarciu placówek - klubów i domu seniora

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach informuje, że od dnia 1 czerwca 2020 roku wznawia działalność wszystkich placówek pobytu dziennego, tj: Klubu „Senior +”, Klubu „Miły Dzień”, Dziennego Domu Senior + „Jagiellonka”.
Jednocześnie informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo uczestników, zajęcia będą odbywały się w małych, kilkuosobowych grupach o stałym składzie. Przy wejściu na teren placówki obowiązuje pomiar temperatury ciała przy pomocy termometru bezdotykowego, po uprzednim uzupełnieniu ankiety na temat stanu zdrowia, a także dezynfekcja rąk.
W sprawie zapisów na zajęcia prosimy o kontakt z pracownikami poszczególnych placówek.
 

Komunikat o zawieszeniu działalności - klubów i domu seniora

Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach w trosce o zdrowie seniorów i osób niepełnosprawnych, zgodnie z apelem Ministra Pracy i Polityki Społecznej informuje, że od dnia 12.03.2020 roku wszystkie placówki pobytu dziennego, tj: Klub „Senior +”, Klub „Miły Dzień”, Dzienny Dom Senior + „Jagiellonka” będą nieczynne przez okres około 2 tygodni z możliwością przedłużenia. O terminie wznowienia działalności poinformujemy drogą pisemną, a także za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej.