Ośrodek Pomocy Społecznej Oborniki

Dodatki mieszkaniowe

DODATKI MIESZKANIOWE

 

 1 lipca 2021 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Najistotniejsze zmiany w przyznawaniu dodatków mieszkaniowych to:

    Komu przysługuje świadczenie?

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla osób spełniających łącznie trzy warunki:

  1. posiadają tytuł prawny do lokalu;
  2. zamieszkują lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe;
  3. spełniają kryterium dochodowe. 
     
     
    Wymagane dokumenty:

Prosimy pamiętać, że: