Ośrodek Pomocy Społecznej Oborniki

Świadczenia rodzinne

ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

Miejsce złożenia dokumentów, termin

i sposób załatwienia


Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i  wypłacania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych, świadczenia wychowawczego, a także druki wniosków można uzyskać w:

 

Sekcji Świadczeń Rodzinnych

i Funduszu Alimentacyjnego

(pokój nr 40)

ul. Piłsudskiego 76

64-600 Oborniki

 

w godzinach:

 

Poniedziałek: od 8:00 do 16:00

Wtorek - Piątek: od 7:00 do 15:00

 

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu:

(61) 29-61-322 wew. 1

(61) 29-62-737 wew. 1

697-007-305

 

 

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

 

(W trakcie okresu zasiłkowego okres wydania decyzji może się wydłużyć).

 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem OPS Oborniki 14 dni od dnia doręczenia.