Ośrodek Pomocy Społecznej Oborniki

Opaski życia dla obornickich seniorów

28 lipca 2022
Teleopieka jest nowoczesnym narzędziem pozwalającym na monitorowanie stanu zdrowia osób starszych. To rozwiązanie idealnie sprawdza się szczególnie w przypadku samotnych seniorów, gdyż istnieje ryzyko, że te osoby nie otrzymają na czas pomocy w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Jedną z form sprawowania teleopieki jest opaska na rękę, która umożliwia nawiązanie kontaktu głosowego pomiędzy ratownikiem medycznym, a pacjentem oraz pozwala na ustalenie lokalizacji obszaru przebywania seniora, a także zapewnia komfort bezpieczeństwa poprzez opcję wezwania przez niego pomocy za pośrednictwem przycisku SOS.
Wychodząc naprzeciw potrzebom obornickich seniorów, 26 lipca 2022 roku w Dziennym Domu Senior+ „Jagiellonka” odbyło się spotkanie z Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego Panem Jackiem Bogusławskim, Burmistrzem Obornik Panem Tomaszem Szramą, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach Panią Hanną Kniat-Szymańską oraz Przewodniczącym Obornickiej Rady Seniorów Panem Eugeniuszem Kierstanem. Celem tego spotkania było przekazanie seniorom opasek życia w ramach II edycji pilotażowego projektu pod nazwą „Wielkopolski System Opieki Seniora”, finansowanej ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w latach 2021-2022, realizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w partnerstwie z gminami województwa wielkopolskiego.
W najbliższym czasie seniorzy przejdą szkolenie związane z obsługą opasek życia i nabiorą pewności, że innowacyjne technologie będą służyć i wspierać ich w potrzebie.